O pomniku raz jeszcze
Sprostowanie


"Helska Bliza" z grudnia 2009 roku zamieściła mój artykuł "Historia Pomnika Obrońców Helu z 1939 r." Akapit 6. tego opracowania powinien mieć następujące brzmienie:
"Pomnik drugi, wykonany z marmuru, zrealizowany został pod nadzorem ówczesnego Burmistrza Helu Sylwestra Ostrowickiego. W miejsce zdemontowanego piastowskiego orła, twórcy dodali prostopadłościenną bryłę, na której umieścili odlanego z mosiądzu orła z koroną. Wówczas pomnik ten nie posiadał krzyża (foto nr 2 - wykonana na początku lat 90.-tych). Zwieńczenie pomnika krzyżem (foto nr 3) nastąpiło później, w latach 1991-1992. Aktualnie nikt nie jest w stanie określić: kiedy to nastąpiło i kto tego dokonał".
Dalsza część mojego tekstu nie budzi zastrzeżeń.
Za to uchybienie wynikające z niewiedzy (a nie ze złośliwości, czy też kłamstwa) najserdeczniej przepraszam.
O istnieniu pomnika przedstawionego na foto nr 2 dowiedziałem się dopiero 30 listopada 2010 roku - w trakcie przeglądania zgromadzonych przez Pana kmdr. Tadeusza Bieńka zdjęć i związanej z tym wymianą poglądów.
Za zaistniałą sytuację jeszcze raz najserdeczniej przepraszam Redakcję "Helskiej Blizy" , jak i szanownych Czytelników.


Eugeniusz Konarski

do góry