Hel miał od 1996 roku własne pismo - "Helska Bliza" co po Kaszubsku znaczy: "Helska Latarnia Morska".
Niestety, jesienią 2010 roku, po 14 latach pracy, wydawanie naszej "Helskiej Blizy" - po kilku próbach reaktywacji - zamarło.
Było to także skutkiem tego, że od 2006 r. zespół redakcyjny poświęcił sie tworzeniu i rozwojowi Muzeum Obrony Wybrzeża.

Ostatnimi czasy numery Blizy były wypełnione niemal tylko ekologią, sportem, nieśmiertelnym artykułem historycznym Mirka Kuklika
i jakimś - mniej lub bardziej udanym felietonem Władysława Szarskiego (autora niniejszego wpisu) Wiadomości bieżących - jak na lekarstwo. To było za mało, to nie wystarczy, aby mieć grono wiernych i zainteresowanych czytelników. Pracujący całkowicie za darmo zespół redakcyjny powoli się rozsypywał.
Rozpuściliśmy wici z prośbą o pomoc - na próżno. Zgłaszali się tylko tacy, którzy liczyli na pieniądze, stałą pensję, a obiecywali niewiele. Pismo wydawane przez lata, społecznie, za darmo, bez honorariów - zgasło….
Chwała twórcom Stowarzyszenia i Blizy, chwała tym, którzy ciągnęli to przez długie lata, szkoda że już jej nie ma....

W 2020 roku udało się w końcu umieścić w internecie komplet numerów Helskiej Blizy - od nr 1 - do ostatniego nr 266.
Część z nich jest zapisana w formacie html, a część to wierne kopie w formacie pdf.
(Wł.Szarski)

HELSKA BLIZA - komplet numerów.

1996-hb-__1.pdf
1996-hb-__2.pdf
1996-hb-__3.pdf

1997-hb-__4.pdf
1997-hb-__5.pdf
1997-hb-__6.pdf
1997-hb-__7.pdf
1997-hb-__8.pdf
1997-hb-__9.pdf
1997-hb-_10.pdf
1997-hb-_11.pdf
1997-hb-_12.pdf
1997-hb-_13.pdf
1997-hb-_14.pdf
1997-hb-_15.pdf
1997-hb-_16.pdf
1997-hb-_17.pdf
1997-hb-_18.pdf
1997-hb-_19.pdf
1997-hb-_20.pdf
1997-hb-_21.pdf
1997-hb-_22.pdf
1997-hb-_23.pdf
1997-hb-_24.pdf
1997-hb-_25.pdf
1997-hb-_26.pdf
1997-hb-_27.pdf
1997-hb-_28.pdf
1997-hb-_29_30.pdf

1998-hb-_31_32.pdf
1998-hb-_32a.pdf
1998-hb-_33.pdf
1998-hb-_34.pdf
1998-hb-_35.pdf
1998-hb-_36.pdf
1998-hb-_37.pdf
1998-hb-_38.pdf
1998-hb-_39.pdf
1998-hb-_40.pdf
1998-hb-_41.pdf
1998-hb-_42.pdf
1998-hb-_43-44.pdf
1998-hb-_44a.pdf
1998-hb-_45-46.pdf
1998-hb-_47.pdf
1998-hb-_48.pdf
1998-hb-_49.pdf
1998-hb-_50.pdf
1998-hb-_51.pdf
1998-hb-_51a.pdf

1999-hb-_52.pdf
1999-hb-_53.pdf
1999-hb-_54.pdf
1999-hb-_55.pdf
1999-hb-_56.pdf
1999-hb-_57.pdf
1999-hb-_58.pdf
1999-hb-_59.pdf
1999-hb-_60.pdf
1999-hb-_61.pdf
1999-hb-_62.pdf
1999-hb-_63.pdf
1999-hb-_64.pdf
1999-hb-_65.pdf
1999-hb-_66.pdf
1999-hb-_67.pdf
1999-hb-_68.pdf
1999-hb-_69.pdf
1999-hb-_70.pdf
1999-hb-_71.pdf
999-hb-_72.pdf
1999-hb-_73.pdf
1999-hb-_74.pdf
1999-hb-_74a.pdf

2000-hb-_75.pdf
2000-hb-_76.pdf
2000-hb-_77.pdf
2000-hb-_78.pdf
2000-hb-_79.pdf
2000-hb-_80.pdf
2000-hb-_81.pdf
2000-hb-_82.pdf
2000-hb-_83.pdf
2000-hb-_84.pdf
2000-hb-_85.pdf
2000-hb-_86.pdf
2000-hb-_87.pdf
2000-hb-_88.pdf
2000-hb-_89.pdf
2000-hb-_90.pdf
2000-hb-_91.pdf
2000-hb-_92.pdf
2000-hb-_93.pdf
2000-hb-_94.pdf
2000-hb-_95.pdf
2000-hb-_96.pdf
2000-hb-_97.pdf

2001-hb-_98.pdf
2001-hb-_99.pdf
2001-hb-100.pdf
2001-hb-101.pdf
2001-hb-102.pdf
2001-hb-103.pdf
2001-hb-104.pdf
2001-hb-105.pdf
2001-hb-106.pdf
2001-hb-107.pdf
2001-hb-108.pdf
2001-hb-109.pdf
2001-hb-110.pdf
2001-hb-111.pdf
2001-hb-112.pdf
2001-hb-113.pdf
2001-hb-114.pdf
2001-hb-115.pdf
2001-hb-116.pdf
2001-hb-117.pdf
2001-hb-118.pdf
2001-hb-119.pdf
2001-hb-120.pdf

2002-hb-121.pdf
2002-hb-122.pdf
2002-hb-123.pdf
2002-hb-124.pdf
2002-hb-125.pdf
2002-hb-126-127.pdf
2002-hb-128.pdf
2002-hb-129.pdf
2002-hb-130.pdf
2002-hb-131.pdf
2002-hb-132.pdf
2002-hb-133.pdf
2002-hb-134.pdf
2002-hb-135.pdf
2002-hb-136.pdf
2002-hb-137.pdf
2002-hb-138.pdf
2002-hb-139.pdf
2002-hb-140.pdf
2002-hb-141.pdf
2002-hb-142.pdf
2002-hb-143.pdf
2002-hb-144.pdf

2003-hb-145.pdf
2003-hb-146.pdf
2003-hb-147.pdf
2003-hb-152.pdf
2003-hb-153.pdf
2003-hb-154.pdf
2003-hb-155.pdf
2003-hb-156.pdf
2003-hb-157.pdf
2003-hb-158.pdf
2003-hb-159.pdf
2003-hb-160.pdf
2003-hb-161.pdf
UWAGA: na okładce nr 162 wydrukowano błędnie nr 160
2003-hb-162.pdf
2003-hb-163.pdf
2003-hb-164.pdf
2003-hb-165.pdf
2003-hb-166.pdf

2004-hb-167.pdf
2004-hb-168.pdf
2004-hb-169.pdf
2004-hb-170.pdf
2004-hb-171.pdf
2004-hb-172.pdf
2004-hb-173.pdf
2004-hb-174.pdf
2004-hb-175.pdf
2004-hb-176.pdf
2004-hb-177.htm
2004-hb-178.pdf
2004-hb-179.htm
2004-hb-180.htm
2004-hb-181.htm
2004-hb-182.htm
2004-hb-183.htm
2004-hb-184.htm
2004-hb-185.htm
2004-hb-186.htm
2004-hb-187/188.htm

2005-hb-189.pdf a także: 2005-hb-189.htm
2005-hb-190.pdf a także: 2005-hb-190.htm
2005-hb-191.pdf a także: 2005-hb-191.htm
2005-hb-192.pdf a także: 2005-hb-192.htm
2005-hb-193/194.pdf a także: 2005-hb-193/194.htm
2005-hb-195.pdf a także: 2005-hb-195.htm
2005-hb-196.pdf a także: 2005-hb-196.htm
2005-hb-197.pdf a także: 2005-hb-197.htm
2005-hb-198.pdf a także: 2005-hb-198.htm
2005-hb-199.pdf a także: 2005-hb-199.htm
2005-hb-200.pdf a także: 2005-hb-200.htm
2005-hb-201.pdf a także: 2005-hb-201.htm
2005-hb-202.pdf a także: 2005-hb-202.htm
2005-hb-203.pdf a także: 2005-hb-203.htm
2005-hb-204.pdf a także: 2005-hb-204.htm
2005-hb-205.pdf a także: 2005-hb-205.htm
2005-hb-206.pdf a także: 2005-hb-206.htm
2005-hb-207.pdf a także: 2005-hb-207.htm
2005-hb-208.htm
2005-hb-209.htm

2006-hb-210.htm
2006-hb-211.htm
2006-hb-212.htm
2006-hb-213.htm
2006-hb-214.htm
2006-hb-215.htm
2006-hb-216.htm
2006-hb-217.htm
2006-hb-218.htm
2006-hb-219.htm
2006-hb-220.htm
2006-hb-221.htm
2006-hb-222.htm
2006-hb-223.htm
2006-hb-224.htm
2006-hb-225.htm
2006-hb-226.htm
2006-hb-227.htm
2006-hb-228.htm
2006-hb-229.htm
2006-hb-230.htm

2007-hb-231.htm
2007-hb-232.htm
UWAGA: na okładce nr 233 wydrukowano błędnie nr 232
2007-hb-233.pdf a także: 2007-hb-233.htm
2007-hb-234.pdf
2007-hb-235.pdf
2007-hb-236.pdf
2007-hb-237.pdf
2007-hb-238.pdf
2007-hb-239.pdf
2007-hb-240.pdf
2007-hb-241.pdf

2008-hb-242.pdf
UWAGA: na okładce nr 243 wydrukowano błędnie nr 242
2008-hb-243.pdf
2008-hb-244.pdf
2008-hb-245.pdf
2008-hb-246.pdf
2008-hb-247.pdf
2008-hb-248.pdf
2008-hb-249.pdf
2008-hb-250.pdf
2008-hb-251.pdf

2009-hb-252.htm
2009-hb-253.htm
2009-hb-254.htm
2009-hb-255.htm
2009-hb-256.htm
2009-hb-258.htm
2009-hb-259.htm
2009-hb-260.htm

2010-hb-261.htm
2010-hb-262.htm
2010-hb-263.htm
2010-hb-264.htm
2010-hb-265.htm
2010-hb-266.htm
Nr 266 to ostatni numer - wydawanie pisma zostało zawieszone.
Strona Stowarzyszenia "PRZYJACIELE HELU"