Życie Zatoki

Dotychczas ukazały się:

ODCINEK 1

RATUJMY PODWODNE OKOLICE GDYNI-ORŁOWA

Ekosystem Zatoki Gdańskiej tworzą różne siedliska życia morskiej flory i fauny. Nawet na tak niewielkim obszarze, w okolicy molo w Gdyni-Orłowie ich zróżnicowanie jest przeogromne. Dno kamieniste, porośnięte kolorowymi grupami glonów, podwodne łąki, dno piaszczyste czy pelagial zasiedlają niezliczone organizmy. Wpływ człowieka na życie zatoki jest niezaprzeczalny. Może je świadomie, lub nieświadomie niszczyć. Może także je chronić i uratować, a to wymaga odpowiedniej wiedzy. Aby móc w przyszłości korzystać z walorów przyrody Orłowa, należy zadbać o nią już teraz.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 2

MORSZCZYNOWE LASY

Szanse życia w morzu nie są równe. Dla morskich roślin natura wydzieliła pas wody gdzie dociera słoneczne światło. Niestety degradacja środowiska powoduje zanikanie morskich alg. Dotyczy to także polskiej części Morza Bałtyckiego. Na akwenie Zatoki Puckiej podjęto próbę odtworzenia morszczynowych zbiorowisk.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 3

CZTERY PORY ROKU WOKÓŁ ORłOWSKIEGO KLIFU

Wraz z porami roku zachodzą zmiany w życiu podwodnej fauny i flory. Klif w Gdyni Orłowie wznosi się na wysokość 30 metrów, a kształtują go tytaniczne zmagania natury. Ukryte pod wodą życie także narażone jest na ataki sztormowych fal. Atrakcyjną przyrodę pasa nadmorskiego możemy obserwować i podziwiać o każdej porze roku, poznając tajemnice tego ekosystemu.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 4

PODWODNE ŻYCIE PORTU

Świat osiadłych morskich organizmów porasta portowe umocnienia. Na ścianach pirsów żyją małże, skorupiaki oraz zielenice i krasnorosty, towarzyszą im niekiedy ryby. życie przyrody portu jest nie mniej fascynujące od życia toczącego się za jego falochronami.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 5

MORSKIE SSAKI

Ssaki morskie giną w swoim naturalnym środowisku. Jeszcze sto lat temu u naszych wybrzeży żyły tysiące morświnów. Dziś mało kto wie, że istnieją. Zostało ich już tylko ok. 600. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu prowadzi badania nad możliwością przywrócenia do wód zatoki ginącego gatunku - foki szarej. Polscy naukowcy biorą także udział w obserwacjach morświnów - "bałtyckich delfinów".

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 6

RYBY ZATOKI PUCKIEJ

Zatoka Pucka przez wieki żywiła i bogaciła kaszubskich rybaków. Jej hydrologiczne cechy dawały szansę bytowania bogatym zasobom ryb. Tu się rodziły, rosły i obficie rozmnażały. Znaczenie ekologiczne tego płytkiego akwenu wykraczało daleko poza jego granice. I dzisiaj przyrodnicze walory "Małego Morza" są nieprzeciętne. Zauroczeni lokalnym klimatem turyści, kąpiąc się lub pływając pod żaglami, zwykle nie wiedzą co kryje się pod lustrem wody. A żyją tam ryby, o których nigdy nie słyszeli. Przed pięćdziesięciu laty ten film wyglądałby zupełnie inaczej.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 7

KAMIENNE RAFY I NAJWIĘKSZE GŁĘBIE HELU

Kamienna "rafa" jest jak żywy kalejdoskop, miasto milionów organizmów morskich, które znajdują w jej niszach schronienie i pokarm. Hel to cudowne laboratorium, gdzie okresowo w płytkich wodach pojawiają się organizmy żyjące zwykle w głębinach. Życie zatoki przyciąga profesjonalistów i amatorów eksploracji podwodnego świata.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 8

PODWODNE KRAJOBRAZY PRZYBRZE»NYCH WÓD SOPOTU

Sopot jest miastem najpiŕkniej po-o¬onym na polskim wybrze¬u, a zapewnia to szereg walorˇw geograficzno-przyrodniczych. Z jednej strony miasto styka siŕ z morzem i piaszczyst¦ pla¬¦, z drugiej otacza je ziele˝ lasˇw i parkˇw. Od lat Sopot chŕtnie odwiedzaj¦ turyťci doceniaj¦c urok miasta, ale tak¬e szukaj¦c mo¬liwoťci uprawniania sportˇw. Coraz czŕťciej amatorzy nurkowania zanurzaj¦ siŕ pod wodŕ by odkrywaŠ piŕkno podmorskiej przyrody.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 9

PODWODNA PRZYRODA I ZATOPIONY PORT W PUCKU

Okolice Pucka to rejon o niezaprzeczalnych walorach rekreacyjnych i przyrodniczych. O atrakcyjno¶ci tego miejsca stanowi jego położenie nad Zatok± Puck±, a także bogata i ciekawa przeszło¶ć. Badania podwodne nie ograniczaj± się tutaj do obserwacji fauny i flory, ale pozwalaj± też dostrzec ¶lady historii - na przykład zatopiony ¶redniowieczny port.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 10

REZERWAT KĘPA REDŁOWSKA I JEGO PODWODNE OKOLICE

Kępa Redłowska - rezerwat o blisko 130 ha powierzchni, położony w granicach administracyjnych Gdyni, między dzielnicami Orłowo i Kamienna Góra, stanowi jeden z najpiękniejszych zak±tków Wybrzeża. Kamera wideo rejestruje tocz±ce się pod wod± ŻYCIE ZATOKI. Przedstawiony obraz jest zaledwie fragmentem tego co dzieje się tu naprawdę i nie wystarczy krótkie nurkowanie, by zgłębić i pokazać wszystkie tajemnice morza. Tworzone morskie rezerwaty stan± się ostoj± wielu gatunków flory i fauny, co będzie miało duże znaczenie dla rybołówstwa.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 11

RYBY, RYBACY, WĘDKARZE

Odradzaj±ce się ŻYCIE ZATOKI będzie cieszyć nie tylko przyrodników i ekologów, lecz przede wszystkim rybaków. W przeszło¶ci zasoby ryb wpływały na rozwój lokalnej społeczno¶ci. Dzisiaj ich istnienie jest kryterium oceny pro-turystycznych walorów regionu. Fakt, że ryby tu będ±, można będzie je poławiać i spożywać zadecyduje o ekonomicznej zasobno¶ci ludzi współcze¶nie tu żyj±cych.

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

ODCINEK 12

WRAKI TĘTNIˇCE ŻYCIEM

Po¶ród poro¶niętych blach rozdartych nadbudówek pływaj± przedziwne ryby. Badaczom zatopionych statków towarzyszy nie tylko groza, ale i fascynacja podwodnym ¶wiatem morskich organizmów, które zasiedliły wrak. Spoczywaj±ce na małej głęboko¶ci wraki stanowi± odrębne siedlisko licznych zwierz±t. To oazy na tle piaszczystego dna. Kwitnie tu bujne ŻYCIE ZATOKI. Ale jak dotrzeć, by badać te położone najgłębiej, gdzie do tej pory jeszcze nikt nie był?

czas nagrania ok. 25 min.

cena : 25,60 zł. brutto

W przygotowaniu s± następne filmy.

informacje na temat wydania DVD można uzyskać pod adresem e-mail: aga_abramowicz@interia.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystania powyższych materiałów tekstowych oraz zdjęć bez zgody wła¶cicieli.
Copyright © by Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Kontakt | ©2004 biker