Strona Główna

Gorące tematy:

Zarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu" z głębokim żalem i zaskoczeniem przyjął wiadomość o nagłej śmierci naszego wieloletniego członka prof. dr hab. Krzysztofa E. Skóry, który rozpoczął tworzenie systemu organizacji pozarządowych na wybrzeżu, zostając - w okresie przed formalną rejestracją - pierwszym Prezesem naszej organizacji, a następnie był jej wieloletnim wiceprezesem i członkiem zarządu. W czasie swojej prezesury rozpoczął wydawanie niezależnego pisma lokalnego "Eko-donos", przemianowanego póŸniej na "Eko-patrol", w którym uświadamiał potrzebę dążenia do zrównoważonego rozwoju społecznego w oparciu o skutecznie chronione środowisko naturalne, zwłaszcza - najbliższego mu - morza. W wydawanym w latach 1996-2011 piśmie Stowarzyszenia "Helska Bliza", konsekwentnie swoimi artykułami informował o walorach i potrzebie ochrony przyrody Bałtyku, czego był gorącym orędownikiem. Za artykuły te nasza gazeta była kilkakrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach niezależnej prasy lokalnej. Był pomysłodawcą wielu ważnych, zrealizowanych przez Stowarzyszenie, projektów edukacyjnych związanych z promocją i ochroną przyrody Bałtyku, za które również otrzymywaliśmy nagrody i wyróżnienia. Był dla nas przykładem człowieka uzależnionego (niestety śmiertelnie) od pracy i konsekwentnego działania, wulkanem pomysłów, które bez jego zaangażowania i wsparcia trudno teraz będzie zrealizować. Będziemy jednak starać się, by ich nie zniweczyć i zachowując Jego pamięć próbować je wcielić w życie, czerpiąc inspirację z doświadczenia, które udało się nam przy Nim zdobyć. Bardzo będzie nam go brakować.

Zarząd Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"
Mirosław Kuklik, Ryszard Kretkiewicz, Tadeusz Muża, Władysław Szarski, Wojciech Waśkowski.

Ratujemy Małą Plażę w Helu
Półwysep ginie niszczony przez ludzi
Problem latarnika z dziedzictwem historycznym
Edukacja ekologiczna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystania powyższych materiałów tekstowych oraz zdjęć bez zgody właścicieli.
Copyright © by Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Kontakt | ©2004 biker